Biskupství brněnské

Nové internetové stránky zasvěcených panen v ČR

Ilustrace
Internetové stránky zasvěcených panen v České republice byly zprovozněny na nové adrese i s novým designem.Brno: Internetové stránky zasvěcených panen v České republice mají nyní novou adresu, a to http://web.katolik.cz/ov. Byly doplněny nejen o nový design, ale také obohaceny o nové tématické dokumenty.

Ordo virginum (stav panen) patří vedle poustevníků, poustevnic a vdov k nejstarším způsobům Bohu zasvěceného života, které byly v církvi praktikovány už v době apoštolů. Panny, které zasvěcoval místní biskup, žily dál ve svých rodinách, věnovaly se modlitbě, postu a službě potřebným. Brzy se začali poustevníci či panny sdružovat do komunit, z nichž se postupem času utvářely první řeholní řády. Po roce 1000 se už panenské zasvěcení udělovalo ženám žijícím ve světě jen ojediněle a udělovalo se jen řeholnicím některých řádů (např. kartuziánkám).

Druhý vatikánský koncil v roce 1963 rozhodl, aby starobylý obřad panenského zasvěcení, který "patří k nejvzácnějším liturgickým pokladům", byl upraven pro dnešní dobu. Nový obřad byl vyhlášen vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti 31.5.1970. Směrnici k přípravě na život v povolání zasvěcených panen schválila a vydala jako brožuru 27.4.2005 Česká biskupská konference. Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva, kán. 604.

V České republice přijalo po roce 1990 zasvěcení k tomuto způsobu života 23 žen, dalších 13 se k přijetí zasvěcení připravuje. Své zasvěcení žijí většinou uprostřed ostatních lidí ve svém občanském zaměstnání. Jejich hlavním posláním je modlitba, zvláště modlitba za diecézi, ve které žijí, a služba podle povolání a darů každé z nich. Zasvěcené panny žijí také ve většině evropských států, v Severní i Jižní Americe, na Novém Zélandu i ve východní Asii.

Nové internetové stránky nabízejí základní informace o tomto způsobu života v církvi, o historii stavu panen i jejich spiritualitě, nechybí ani fotogalerie, tématické dokumenty a odkazy.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality