Biskupství brněnské

Publikace Poutní místa jihozápadní Moravy

Ilustrace
V těchto dnech vychází v nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov kniha Poutní místa jihozápadní Moravy – milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti, jejímž autorem je Jiří Černý z Pelhřimova. Brno: Kniha obsahuje přes 200 hesel posvátných míst z území Dačicka, Ivančicka, Jihlavska, Třebíčska, Znojemska a Žďárska, k nimž je přiřazeno i bývalé hlavní zemské město Brno jako centrum celé jižní Moravy. Úvod přibližuje historickou a kulturní charakteristiku regionu, problematiku poutí,poutních míst, léčivých pramenů, milostných obrazů i architektonickou hodnotu sakrálních objektů. V přídavné části jsou uvedena další poutní místa, zvláště z přilehlé oblasti Čech a Dolních Rakous (včetně Vídně), s nimiž jihozápadní Morava odedávna udržovala styky. Autor publikace, která má 302 stran, je Mgr. Ing. Jiří Černý (nar. 1961 v Pelhřimově) vystudoval obor dějiny umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. je autorem monografií Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění Pelhřimovska (1993), Pelhřimov – Obraz města v architektuře 19. a 20. století (1996) a Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska (2004).