Biskupství brněnské

Rok eucharistie ve Slavonicích

Ilustrace
Svatý otec vyhlásil v období od října 2004 do října 2005 pro prohloubení našeho života ze Svátosti oltářní a k posílení eucharistické úcty Eucharistický rok. Vhodným prostředkem k prožití tohoto roku může být putování na místa zasvěcená tajemství Eucharistie.Ve farnosti Slavonice je už od roku 1280 poutní kostel Božího Těla – nejstarší kostel tohoto zasvěcení na území naší církevní provincie. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zázračným nalezením Svátosti oltářní pohozené v polích po vyloupení slavonického farního kostela a se závazkem farníků odprošovat na tomto místě za neúctu k Eucharistii a za urážky lidstva vůči Pánu Ježíši. V důsledku pohnutých událostí druhé poloviny 20. století tento kostel téměř upadl v zapomenutí.

Zveme všechny farnosti českých i moravských diecézí k putování na toto posvátné místo, kde už 725 roků upevňují věřící svou úctu ke Svátosti oltářní. Otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle udělil poutníkům, kteří v rámci Eucharistického roku zavítají do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích, milost jubilejních odpustků.

Plakátek s pozváním na pouť je k dispozici ke stažení ve formátu RTF (979 kB) nebo PDF (229 kB).

K poutnímu kostelu se dostanete poutní alejí (cca. 10 min. pěší chůze) od bývalého špitálního kostela sv. Jana Křtitele (silnice směr Stálkov). Eucharistickou pouť můžete spojit s odpolední prohlídkou Slavonic (průvodce je možné objednat na Městském kulturním středisku Slavonice – tel. 384 493 183, e-mail: i@slavonice-mesto.cz), nebo s návštěvou nedalekého poutního kostela Panny Marie Montserratské u Cizkrajova (ř.k. farnost Staré Hobzí, tel. 384 497 124, e-mail: rkf.starehobzi@biskupstvi.cz; cca. 15 min. pěší chůze z vesnice Mutná).

Kontaktní adresa: Římskokatolická farnost Slavonice, Nám. Míru 477, 378 81 Slavonice; tel. 384 493 124.