Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v květnu

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • PhDr. Karel Rechlík – Jistoty a otázky moderní sakrální architektury
  4. 5. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
 • Doc. PhDr. Jan Royt, CSc. – Barokní poutní místa v Čechách
  18. 5. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin
 • Doc. ThDr. Michal Altrichter, SJ – Duchovní problémy současnosti
  25. 5. 2004, Petrov 2, 17.00 hodin

Region Kyjov

 • PhDr. Jarmila Bednaříková – Posvátná (sakrální) království
  20. 5. 2004, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin
 • MUDr. Marie Svatošová – Beseda nad knihou „O naději“ s autogramiádou
  30. 5. 2004, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin
 • květen – červen 2004 – Putovní výstava „BIBLE očima světa, svět očima BIBLE“

Region Olomouc

 • PhDr. Jozef Matula, PhD. – Důstojnost člověka v díle Tomáše Akvinského
  4. 5. 2004, Velký sál kurie, Biskupské náměstí 2, 17.00 hodin

Region Ostrava

 • P. Mgr. Petr Šustáček – V jeho ranách, 3. (Podle P. J. Augustyna SJ)
  19. 5. 2004, přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin
 • 22. 5. 2004 – zájezd na pouť evropských národů - Mariazell

Region Prostějov

 • P. Jan Drda, SDS – Misijní činnost v Africe
  květen 2004, v orlovně Lidového domu, Vápenice 9

Region Veselí nad Moravou

 • P. Mgr. Jan Peňáz – Cesta do Svaté Země
  květen 2004, farní sál 19.00

Kolegium katolických lékařů

 • MUDr. Tomáš Lajkep, PhD. – Etické souvislosti preimplantační diagnostiky
  14. 5. 2004, Centrum dětských odb. zdrav. služeb (Bílý dům), Žerotínovo nám. 4, 17.00

Hnutí Křesťan a práce

 • 22. 5. 2004 – zájezd na pouť evropských národů - Mariazell