Biskupství brněnské

Jarní cyklus přednášek Moravskoslezské křesťanské akademie v Brně

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.
 • 24. února 2004
  Mgr. Jiří Mihola – Barokní poutní místa na Moravě
 • 2. března 2004
  Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – Současný člověk a „tradiční jazyk víry“
 • 9. března 2004
  Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a hosté – Kmenové buňky: od studia buněčné diferenciace k reparativní medicíně
 • 16. března 2004
  Mgr. Miroslav Jeřábek – Hnutí za silnou střední Evropu v Brně v letech 1929-1939
 • 23. března 2004
  ThMgr. Stanislava Ševčíková – Stádia víry ve vývoji osobnosti
 • 30. března 2004
  Prof. RNDr. E. Paleček, Prof. MUDr. Oldřich Nečas, Prof. MUDr. A. Svoboda,
  Prof. MUDr. B. Lang, RNDr. Pavel Vařejka, P. Mgr. M. Vácha, P.Dr. Stanislav Pacner
  Vědecká a biblická zpráv o vzniku života na zemi – téma k dialogu nebo jen k vzájemnému respektu?
 • 13. dubna 2004
  P. Mgr. Efrém D. Jindráček, OP – Místo sv. Tomáše v křesťanské filosofii
 • 20. dubna 2004
  MUDr. Marie Svatošová – Hospic a umění doprovázet
 • 27. dubna 2004
  ThLic. ICLic. Maximilián V. Filo, O.Praem. – Manželství v církevním právu
 • 4. května 2004
  PhDr. Karel Rechlík – Jistoty a otázky moderní sakrální architektury
 • 18. května 2004
  Doc. PhDr. Jan Royt, CSc. – Barokní poutní místa v Čechách
 • 25. května 2004
  Doc. ThDr. Michal Altrichter, SJ. – Duchovní problémy současnosti

Přednášky se konají vždy v 17.00 hodin v přednáškovém sále Biskupství brněnského – Petrov 2.
S podporou Města Brna, Biskupství brněnského a Ministerstva kultury ČR.