Biskupství brněnské

Velikonoce v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Ilustrace
Květná neděle Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
zpívané pašije podle sv. Lukáše,
G. B. Pergolesi: Stabat Mater-výběr
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař
začátek se koná v Denisových sadech10.30 Latinská mše svatá
chorální ordinarium, proprium
a latinské pašije podle sv. Lukáše
Svatomichalská gregoriánská schola,
umělecký vedoucí Josef Gerbrich

8.4. Zelený čtvrtek 9:00 Missa chrismatis
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy J. Olejníka, P. Ebena a Z. Pololáníka
kněžská schola, řídí Marcel Javora, varhany Petr Kolař

Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
skladby A. Brucknera, W. A. Mozarta, L. Janáčka, J. S. Bacha
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař

9.4. Velký pátek 15:00 Velkopáteční obřady
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
skladby G. P.da Palestriny, F. Duranteho, J. S. Bacha, A. Brucknera
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař

10.4. Bílá sobota 21:00 Velikonoční vigilie
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy J.Olejníka
Dómská schola, řídí Petr Kolař

11.4. Neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30 10:30 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
A. Dvořák: Mše D dur, op. 86, Biblické písně
Dómský smíšený sbor a orchestr,
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,
varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař

12.4. Velikonoční pondělí Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30

Od 4. dubna do 18. dubna 2004 probíhá v katedrále Mezinárodní festival duchovní hudby.