Biskupství brněnské

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně – listopad 2003

Ilustrace
2. listopadu
10.30 – latinská mše za zemřelé

při mši svaté zazní Requiem W. A. Mozarta
účinkují : Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a sólisté
varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař22. listopadu
9.00 – Svatocecilské setkání chrámových hudebníků a zpěváků

při mši svaté zazní Mše D dur A. Dvořáka
účinkují : Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař

23. listopadu, Slavnost Ježíše Krista Krále
9.00 – mše svatá

při mši svaté vystoupí sbor Schola amaterum z Jednova
zazní hudba tří století
řídí Helena Koutná
10.30 latinská chorální mše svatá
Ordinarium Missa De angelis, proprium ze Slavnosti Ježíše Krista Krále
přednese Svatomichalská gregorianská schola
umělecký vedoucí Josef Gerbrich

Veřejnosti je přístupná románská krypta katedrály a vyhlídka z věží.