Biskupství brněnské

Sdružení Na počátku uvedlo do provozu své internetové stránky

Ilustrace
Občanské sdružení Na počátku se sídlem v Brně (Soběšická. 60, 614 00 Brno) uvedlo do provozu své internetové stránky na adrese http://sweb.cz/napocatku.Brno: Posláním občanského sdružení Na počátku je chránit a rozvíjet lidský život prostřednictvím konkrétních aktivit zaměřených na ochranu nenarozených dětí, jejichž život je ohrožen umělým potratem, a dále na podporu a vzdělávání rodičů, kterým je péče o rozvoj dětí svěřena.

V roce 1996 byl zřízen Domov pro dětský život, který poskytuje ubytování a komplexní pomoc těhotným maminkám v tísni. Domov nabízí řešení těm těhotným ženám, které se rozhodly darovat očekávanému dítěti život, ale nemají pro to ve svém přirozeném prostředí vhodné podmínky nebo na ně někdo z jejich okolí vyvíjí tlak, aby podstoupily interrupci. Takové maminky mohou v Domově strávit čas těhotenství a prvních šest měsíců po narození dítěte. Během tohoto období se mohou připravit na svou novou roli matky a to prostřednictvím připraveného vzdělávacího programu, života v komunitě a dále díky významnému prostoru pro zcela osobité hledání a přijímání mateřského poslání.

Během své existence poskytl Domov pro dětský život ubytování šedesáti třem maminkám. V roce 2000 zakoupilo sdružení Na počátku budovu bývalého penzionu, který nyní rekonstruuje společně s nadačním fondem Betlém nenarozeným. Zahájení provozu se předpokládá do dvou let.

Od března 2003 působí jedna z pracovnic sdružení Na počátku v osmdesátičlenné romské komunitě v Dobré Vodě na Karlovarsku. S využitím komunitního přístupu pracuje především se ženami, a tak doplňuje aktivity občanského sdružení Český Západ, které se věnuje mužské a dětské části populace komunity.

Kontakt: Mgr.Ing. Eva Vondráková, předsedkyně správního výboru
Telefon : 548 221 405, e-mail: napocatku@seznam.cz