Biskupství brněnské

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě si připomíná 900 let od svého založení

Ilustrace
Znojmo: Při příležitosti 900. výročí kostela sv. Mikuláše ve Znojmě je v září připravena řada akcí:PROGRAM:

NEDĚLE 7. 9.
DEN PRO FARNOST
• 9.00 farní mše svatá
• 15.00 prohlídka kostela, krypty a půdy s výkladem
• 16.00 – 17.00 společný program o historii v kostele
• 15.00 – 17.00 program pro děti na faře
• 17.00 společenský večer na farním dvoře

SOBOTA 13. 9.
ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ
• 8.00 – 24.00 možnost návštěvy vyzdobeného kostela
• 12.00 mše svatá na poděkování za úrodu, uctění Chlebové Madony
• 17.00 sváteční koncert: Händel – „Mesiáš“

SOBOTA 20. 9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• 10.00 – 17.00 prohlídka kostela, půdy, krypty, fary a svatováclavské kaple s výkladem

STŘEDA 24. 9. – PÁTEK 26. 9.
TRIDUUM DUCHOVNÍ OBNOVY
• 17.00 mše svatá s promluvou a příležitost ke svátostem

SOBOTA 27. 9.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
• 17.00 Výběr z díla Antonína Dvořáka,
účinkují Filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec a Český filharmonický orchestr

NEDĚLE 28. 9.
JUBILEJNÍ SLAVNOST
• 15.00 posvěcení a zavěšení jubilejního zvonu
• 15.30 slavnostní bohoslužba, první vyzvánění