Biskupství brněnské

Přednáškový cyklus Mosty vzájemného pochopení a tolerance

Ilustrace
Cyklus přednášek a besed o příčinách napětí a konfliktů mezi odlišnými náboženstvími a kulturami bude probíhat v Brně každé pondělí od října do května 2003.Brno: Kulturní a informační centrum města Brna pokračuje také v letošním školním roce 2002/2003 v tradici vzdělávacích pořadů na Staré radnici v Brně. Letošní cyklus přednášek a besed, které připravuje a uvádí Mgr. Milan Klapetek, nese název "Mosty vzájemného pochopení a tolerance" s podtitulem o příčinách napětí a konfliktů mezi odlišnými náboženstvími a kulturami. Jak uvádějí organizátoři akce, cyklus není založen na touze ani potřebě vyvracet nějaké názory či postoje, ale naopak hledat porozumění a pochopení odlišností, a to při zachování vlastního stanoviska.

Přednášky se konají vždy v pondělí v 17.00 hodin v Ernově sále na Staré radnici, Radnická 10.
Program:

 • 11.11.2002
  Rozporné kořeny evropské kultury
  PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
 • 9.12.2002
  Základní rysy hebrejského a křesťanského světa víry
  P.PhDr..ThLic. František Holeček, OM
 • 13.1.2003
  Řecká filozofie jako škola myšlení
  Prof.PhDr. Radislav Hošek, CSc.
 • 10.2.2003
  Konflikt vědy a víry
  Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 • 10.3.2003
  Společné (a propletené) kořeny evropských politických učení
  Prof.PhDr.Petr Fiala, CSc.
 • 7.4.2003
  Evropa a islám
  Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
 • 12.5.2003
  Evropa a východní kultury
  Doc.PhDr. Luboš Bělka, CSc., Doc. Dr. Dušan Lužný, DrSc.