Biskupství brněnské

V kostele sv. Augustina v Brně byl požehnán nový zvon

Ilustrace
Nový zvon sv. Moniky požehnal o slavnosti sv. Václava při mši v 9.00 hodin farář při kostele sv. Augustina v Brně Miloslav Kabrda.Bohoslužba v kostele sv.Augustina je na slavnost sv. Václava každoročně obětovaná za oběti umučené v nedalekých Kounicových kolejích, zvláště za ty, kteří byli zastřeleni pod reliéfem sv. Václava na vnější straně tamní kaple. Letos bude při bohoslužbě slavnostně požehnán nový 230 kg těžký zvon sv. Moniky, který byl ulitý v dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Zvon byl pořízen ze sbírek a darů farníků a bude sloužit jako tzv. umíráček.

Zvon sv. Monika doplní trojici ke stávajícímu zvonu sv. Josefa (476 kg) a zvonu P. Marie (850 kg). Ještě v roce 1935 měl kostel sv. Augustina v Brně zvony čtyři: kromě již zmíněného sv. Josefa, který byl ulitý v roce 1933, to byl zvon sv. Augustin (2380 kg), P. Maria (1266 kg) a sv. Monika (644 kg), které však podlehly válečné rekvizici a zvon P. Marie byl nově pořízený až v roce 1989.