Biskupství brněnské

Charita vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem povodní na Blanensku a nadále pomáhá v postižených oblastech

Ilustrace
Následkem silných dešťů a vichřice postihla Blanensko dne 15. 7. 2002 zničující povodeň. Tato pohroma si vyžádala dva lidské životy, několik desítek lidí přišlo o své domovy a stovky se musí potýkat se zdevastovanými domácnostmi. Mnozí nepřišli pouze o majetek, ale téměř o všechno, k čemu je vázalo silné pouto a co pro ně hodně znamenalo.DIECÉZNÍ CHARITA BRNO (DCHB) se proto ihned rozhodla postiženým oblastem pomoci a vyslala do obcí Crhov, Hodonín u Kunštátu, Křtěnov, Kunštát-Sychotín, Olešnice, Štěpánov nad Svratkou, Zbraslavec své zkušené pracovníky a 25 dobrovolníků, kteří budou v terénu působit střídavě několik měsíců. Krizovou intervenci v terénu koordinuje Oblastní charita Blansko (OCH Blansko). Solidaritu však projevily všechny Charity, uspořádaly v regionu jižní Moravy již čtyři humanitární sbírky (Brno, Hodonín, Bučovice, Břeclav) a poskytly do postižených oblastí pitnou vodu, desinfekční a čistící prostředky, hygienické potřeby, lůžkoviny, šatstvo, obuv, dětské hračky i nábytek. Diecézní charita Hradec Králové na místo dopravila vysoušeče a protipovodňové vybavení.

Po podrobném zmapování potřeb se teprve v posledních dnech podařilo zvládnout kritickou situaci ve všech obcích a postižených rodinách. Dobrovolníci a pracovníci Charity provedli distribuci zmiňované humanitární pomoci, ukončili úpravy a vysoušení v zdevastovaných domácnostech, zahájili přípravnou fázi renovace omítek a koordinace distribuce nábytku do postižených rodin. Bylo poskytnuto také náhradní ubytování několika obětem povodní.

Bohužel teprve teď, kdy bezprostřední nebezpečí pominulo a kdy se celá událost vytrácí z povědomí široké veřejnosti, se začíná u obyvatel postižených obcí projevovat špatný psychický stav a fyzické vyčerpání. "Lidé jsou již opravdu unavení. Dokonce se někteří dostávají do rozpoložení, kdy odmítají jakoukoliv pomoc a rezignují. Čeká nás ještě velmi tvrdá práce. I proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s humanitární organizací Adra. Ta do terénu vyslala společně s Oblastní charitou Blansko psychosociální tým, dobrovolníky a koordinátora Vítězslava Vursta, který vystřídal Jiřího Borika, někdejšího povodňového asistenta Arcidiecézní charity Olomouc," popisuje situaci JUDr. Marta Šosová, sociální pracovnice OCH Blansko. Vzájemná spolupráce Adry a Charity je velmi úspěšná a i přes rozdílné náboženské kořeny se projev ekumenického sblížení nejvíce osvědčuje v konkrétních krizových situacích.

Do krizové intervence se zapojil také komerční sektor. Firma Motortec pro tyto účely zapůjčila Diecézní charitě Brno vůz Fiat Punto a společnost T-mobile poskytla tři mobilní telefony.

Aby však mohla Diecézní charita Brno pomáhat ještě účinněji, rozhodla se podniknout další krok a vyhlásit charitativní sbírku na pomoc obětem povodní. Z výtěžku veřejné sbírky bude zakoupena další materiální pomoc. Dále bude poskytnuta přímá finanční podpora obcím a nejhůře postiženým rodinám ve spolupráci s obecními úřady a na hrazení nákladů spojených s krizovou intervencí DCHB v terénu. Sbírka je povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Propagační plakáty sbírky sponzorsky zajistila tiskárna Arch, s.r.o. a grafické studio Ján Otradovec.

K O N T O: Raiffeisen Bank, č.ú.: 1034009999/5500.
Za projev štědrosti a solidarity všem dárcům předem děkujeme.