Biskupství brněnské

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Ilustrace
V den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu slavil P. Mgr. Jan Kabeláč, III. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a kustos katedrály, v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostní mši svatou.
Bohoslužbě předcházel průvod světla, který vyšel z Denisových sadů ke katedrále.
Průvod měl symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista.