Biskupství brněnské

Setkání biskupa s trvalými jáhny

Ilustrace
27.1.2024 - 15.2.2024


Setkání biskupa Pavla s trvalými jáhny a jejich manželkami
27. ledna 2024


V brněnské diecézi v současné době aktivně působí 53 trvalých jáhnů. Jsou zapojeni v mnoha aktivitách církve a význam jejich práce s každým rokem stoupá.
Svoje uplatnění nacházejí v různých pastoračních a charitativních službách a zapojují se také do výpomoci v církevní liturgii. Setkat se s nimi můžete v nemocnicích, domech pro péči o seniory nebo ve školách při výuce náboženství. Dochází také do vězeňských zařízení. Většina z nich svoji službu koná bezplatně vedle svého civilního zaměstnání. Jde tedy o lidi, kteří opravdu nezištně slouží církvi i svým blízkým.

Na poslední lednovou sobotu pozval biskup Pavel Konzbul všechny trvalé jáhny a jejich manželky do Brna na společné setkání na Petrově. „Stálé jáhny, jejich manželky a rodiny vnímám jako velkou naději pro diecézní pastoraci. Je to jedna z nejstarších a současně nejnovějších služeb v církvi. Tento dárek v církvi neustále rozbalujeme,“ říká o významu služby trvalých jáhnů brněnský biskup Pavel. 

Program setkání

Setkání bylo zahájeno společnou mší svatou v katedrále. Otec biskup pak zahájil setkání videoposelstvím svatého otce Františka k jáhnům a představil program akce.
V úvodním bloku seznámila účastníky s tématikou „sendvičové generace“ paní Lenka Špaková z Centra pro rodinu a sociální péči.

V odpoledních setkáních zhodnotil biskup Pavel současný stav jáhenství v diecézi a konkrétně uvedl, kde a s jakým úspěchem se jáhni realizují. Následně představil nové výzvy trvalého jáhenství v diecézi, které odpovídají na potřeby současného světa. Dá se očekávat, že tyto potřeby povedou ke změnám, které se budou promítat do formace i služby trvalých jáhnů. 
Účastníci se zapojovali do práce ve skupinkách a biskup jim naslouchal. Výsledky tohoto setkání budou zapracovány do nové koncepce stálého jáhenství v brněnské diecézi. 

Chcete se přidat i vy do služby trvalých jáhnů?

Každý, koho přitahuje tato forma služby v církvi se může pokusit o vstup do formace pro trvalé jáhenství. V posledních letech se u mužů středního věku zvýšil zájem o tuto práci v církvi. Ti, kteří se chtějí věnovat službě Bohu a bližním mohou podat do konce ledna 2024 přihlášku. Podmínky a formuláře jsou dostupné na stránkách https://www.biskupstvi.cz/formulare

V současné době v naší diecézi působí 53 trvalých jáhnů. Z toho 15 ve věku do 50 let, 19 ve věku 51 – 65 let, 15 ve věku 66 – 80 let a 4 jáhni ve věku nad 80 let

V jáhenské  formaci je nyní  14 kandidátů ve dvou skupinách  a momentálně je podáno 14 dalších nových přihlášek.


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality