Biskupství brněnské

Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově

Ilustrace
6.6.2013

K oslavám Jubilejního roku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se připojuje také moravská metropole. Ve čtvrtek 6. června 2013 v 10.00 hodin bude u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka.

Program slavnostního dopoledne 6. června 2013:

Zahájení a proslovy
Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

Odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje jeho autory
Vladimír Matoušek a Ing. arch. Radim Horák

Staroslověnské zpěvy
Dómský smíšený sbor Brno

Požehnání sousoší sv. Cyrila a Metoděje
Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup

Prohlídka výstavy
Diecézního muzea v Brně v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla nazvané Kotva a pramen

Plakát

Více:

http://www.biskupstvi.cz/2013-05-03-sochar-vladimir-matousek-k-pamatniku-sv-cyrila-a-metodeje-v-brne-na-petrove

http://www.biskupstvi.cz/2013-05-03-slovo-primatora-statutarniho-mesta-brna-romana-onderky-k-pamatniku-sv-cyrila-a-metodeje-v

http://www.biskupstvi.cz/2013-05-03-slovo-hejtmana-jihomoravskeho-kraje-michalal-haska-k-pamatniku-sv-cyrila-a-metodeje-v-brn

http://www.biskupstvi.cz/2013-05-03-slovo-brnenskeho-biskupa-vojtecha-cikrleho-k-pamatniku-sv-cyrila-a-metodeje-v-brne

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality