Biskupství brněnské

Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k památníku sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Ilustrace
6.6.2013

K oslavám Jubilejního roku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se připojuje také moravská metropole. Ve čtvrtek 6. června 2013 v 10.00 hodin bude u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka. Památník požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle při této příležitosti mezi jiným uvedl: "V devátém století požádal velkomoravský kníže Rostislav byzantského císaře Michaela III. o vyslání misionářů znalých slovanského jazyka do prvního státního útvaru západních Slovanů. Císař pro tento nelehký úkol vybral bratrskou dvojici učených kněží ze Soluně: Konstantina, který později přijal řeholní jméno Cyril a jeho bratra Metoděje.

Při své misii spojili osudy své s osudem našich předků, kteří nežili v tak společensky a kulturně vyspělé společnosti, jako v domovině, kterou kvůli nim opustili. Chtěli zde předat to, co považovali za nejdůležitější a nejcennější… Vytvořili znaky slovanského písma a přeložili nejdůležitější části Bible. Připravili soubor pravidel pro řízení společnosti nazvaný Zákon sudný ljudem. Ale toto všechno považovali jen za nástroje změny smýšlení, díky kterému se naši předkové zařadili mezi kulturní národy světa.

V roce 2013 si připomínáme 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Evropy, ale také spolupatrony brněnské katedrály svatých Petra a Pavla i celé příslušné diecéze. Jako inspiraci k hodnotám, jejichž nositeli se stali, a na jejich připomínku, bude v areálu Petrova umístěno jejich sousoší. Očekávám, že tento památník bude nejen symbolickým poděkováním za jejich působení, ale i připomínkou hodnot, které přinesli a šířili. "

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality