Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
17.5.2017
Koncert pro kardinála Vlka

Ve středu 17. května 2017 měl kardinál Miloslav Vlk oslavit své osmdesáté páté narozeniny. Plánovaného „Koncertu pro kardinála“ se však pan kardinál Vlk již nedožil. Organizátoři si tak přejí aspoň symbolicky popřát člověku, který bude mít v srdcích mnoha lidí navždy své místo.

Ilustrace
22.3.2017
Fotogalerie ze zádušní mše za kardinála Vlka

V úterý 21. března 2017 sloužil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zádušní mši za kardinála Miloslava Vlka. Poděkovat za jeho život přišlo témě šest set lidí.

Ilustrace
20.4.2017
XII. ročník výtvarné soutěže Cestou dvou bratří

Již osmnáct let se konají na Velehradě oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, tzv. Dny lidí dobré vůle. ... Tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří je jednou z celé řady doprovodných aktivit této mimořádné události.
 

Ilustrace
30.3.2017
Synoda o mládeži 2018

Na říjen roku 2018 svolal papež František synodu s tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Za tímto účelem byl zveřejněn přípravný dokument, jehož součástí je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Obrací se nejen na mladé, ale také na rodiče, kněze a vychovatele.

Ilustrace
2.4.2017 - 9.4.2017
Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí 2. až 9. dubna 2017 proběhne Týden modliteb za mládež, který je vyhlášen našimi otci biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu a mobilní aplikaci pro Android.

Ilustrace
6.4.2017
Květný pátek 2017 ve Sloupu

Program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku, tedy 6. dubna 2017. Od 17.15 hodin bude v kostele probíhat modlitba sedmibolestného růžence. Po skončení modlitby bude slavena mše svatá s hlavním celebrantem P. Václavem Hejčem, administrátorem farností Křižanov a Heřmanov.

Ilustrace
22.3.2017
Biskup Cikrle navštívil bohoslovce

O víkendu 17. až 19. března 2017 prožili bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci rekolekci s doc. Jaroslavem Brožem z pražské teologické fakulty. Rekolekce vyvrcholila v neděli mší, při níž dva bohoslovci třetího ročníku přijali ustanovení ke službě lektorů ...
 

Ilustrace
22.3.2017
Irsko-české přátelství

Bohoslovci v Arcibiskupské kněžském semináři v Olomouci poslali malé ohlédnutí za prožitým setkáním s irskými kolegy: „ Naši vlast na pár dní (od 10. do 15. března) navštívilo 17 bohoslovců z Irska a jejich dva představení. ...

Ilustrace
22.3.2017
Biskup Pavel Konzbul v semináři

Každý měsíc se v kněžském semináři v Olomouci koná víkendová duchovní obnova – rekolekce, kterou v únoru vedl pomocný biskup brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul, Dr.

Ilustrace
25.3.2017
Informace k pohřbu kardinála Miloslava Vlka

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Vlka rádi a vážili si ho, k poslednímu rozloučení. Obřad je otevřen všem, kteří přijdou v dostatečném předstihu bez jakékoliv rezervace.

Ilustrace
20.3.2017
Brněnská pouť do Křtin

Tradiční pouť do Křtin se také letos uskuteční 8. května. Vycházet se bude z Obřan z konečné tramvaje č.4 v 9.00 hodin. Trasa je dlouhá cca 15 km. Po příchodu je ve křtinském kostele mše svatá, a to v 16.00 hodin.

Ilustrace
26.3.2017
Příběh Ježíšův u brněnských minoritů

V neděli 26. března 2017 od 17.00 hodin zazní v Brně u minoritů (Minoritská ulice) Příběh Ježíšův, pásmo folk-rockových písní doprovázených slovy z Bible. Organizátoři si přáli zpracovat netradiční pašije z pohledu samotného Ježíše Krista.

Ilustrace
22.3.2017
Křížová cesta pro mládež

Na křížovou cestu pro mládež je možné se vydat ve středu 22. března 2017. Pro účastníky je sraz před katedrálou v
17.00 hodin, odkud povede cesta na Špilberk.

Ilustrace
20.3.2017
Kardinál Vlk odešel

Dnes, v sobotu 18. března 2017, zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Odpočinutí věčné dej mu, Pane.

Ilustrace
21.3.2017
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin sloužit v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka.

Ilustrace
21.3.2017
Biskup Vojtěch Cikrle k úmrtí kardinála Miloslava Vlka

„S kardinálem Miloslavem Vlkem jsem se znal již od mládí, na bohosloveckých studiích byl spolužákem mého bratra. Poprvé jsme se osobně setkali v době, kdy jsem byl na vojně a on dělal v Českých Budějovicích sekretáře tehdejšího českobudějovického biskupa Mons. Josefa Hloucha..."

 

 

Ilustrace
16.3.2017
Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017 jsou ZDE

Brožurka s modlitbami ZDE

Ilustrace
11.4.2017
Co se stalo s Ježíšem?

Pašijová hra římskokatolických farností ve Žďáru nad Sázavou o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista se letos odehraje 11. dubna 2017 od 20.00 hodin v Dětském areálu na sídlišti Libušín.

Ilustrace
29.3.2017
Média: Můj osud

V rámci diskusní série Žabovřeské rozmlouvání pořádají brněnští salesiáni v Žabovřeskách besedu s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem. S P. Zdeňkem Jančaříkem, SDB, budou ve středu 29. března 2017 v 19.00 hodin rozmlouvat v sále pod kostelem o životním příběhu zakladatele populární stanice Proglas.

Ilustrace
23.3.2017
Rady zkušeného vychovatele

Přednáška Mgr. Petra Voženílka s názvem Rady zkušeného vychovatele zazní ve čtvrtek 23. března 2017 v 18.00 hodin v orlovně ve Šlapanicích.

Ilustrace
21.3.2017
Moje představa Boha

V rámci programu SaVIO se ve Sportovním sále Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni uskuteční v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin přednáška Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D., nazvaná Moje představa Boha.

Ilustrace
17.3.2017
Pobožnosti na Svatých schodech v Brně u minoritů

Kající pobožnosti na Svatých schodech v brněnské Loretě v kostele sv. Janů (Minoritská 1) se v postní době budou konat vždy ve středu po odpoledni mši v 15.30 hodin a v pátek po mši  v 10 hodin.

Ilustrace
17.3.2017
Postní duchovní obnova v Brně-Řečkovicích

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice, pořádá postní duchovní obnovu, a to ve dnech 17. až 18. března 2017. Duchovní obnovu povede P. Miloslav Kabrda, SDB.

Ilustrace
17.3.2017
Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm. se bude konat v pátek a sobotu 17. a 18. března 2017 v kostele sv. Janů u minoritů v Brně.

Ilustrace
27.3.2017
Studentská mše za nový život

Studentskou mši za nový život bude 27. března 2017 v 19.00 hodin v kostele u jezuitů v Brně slavit pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
18.3.2017
Kapucínská knihovna se otvírá veřejnosti

Řád kapucínů v Brně nabízí široké veřejnosti nové prostory k návštěvě. Od března 2017 do října vždy jednu sobotu v měsíci zpřístupní pro veřejnost historickou knihovnu, do níž měli přístup jen badatelé.

Ilustrace
31.3.2017
Již známe úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017

Papež František vyhlásil v neděli urgentní úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody.

Ilustrace
22.4.2017
Lékařská problematika v přípravě na manželství

V brněnské diecézi se snoubenci mohou zúčastnit cyklu lékařských přednášek na téma „Odpovědné rodičovství, manželská sexualita a etika“. Pětihodinový přednáškový kurz se uskutečňuje jednou za čtvrt roku, vždy v sobotu, nejbližší termín 22. dubna 2017.

Ilustrace
28.4.2017
Ministrantský den 2017

V sobotu 6. května 2017 se v olomouckém kněžském semináři uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Zváni jsou ministranti všech věkových kategorií.

Ilustrace
17.3.2017
Pozvání sester hedviček do Břežan

Sestry sv. Hedviky, které sídli v Břežanech u Znojma, pořádají v roce 2017 řadu duchovních akcí, na které zvou širokou veřejnost.

Ilustrace
8.4.2017
Diecézní setkání mládeže 2017 s otcem biskupem

Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“

Ilustrace
1.4.2017
Rozvod a život v církvi

Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím brněnským srdečně zve na Diecézní setkání pro rozvedené – Rozvod a život v církvi, které se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hodin.

Ilustrace
21.4.2017
Víkend Otec a syn 2017

Centrum pro rodinu a sociální péči zve tatínky a jejich syny na zážitkový akční víkend „Přežít“. Je připraven pro dvě věkové kategorie, 21.–23. 4. 2017 pro syny od 11 do 14 let a 12.–14. 5. 2017 pro syny od 8 do 11 let, oba proběhnou v DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách...

Ilustrace
23.4.2017
Rodinná pouť na Vranov u Brna 2017

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve spolupráci Biskupstvím brněnským a brněnskými církevními školami zve všechny rodiny na Rodinnou pouť na Vranov u Brna. Pouť se koná v neděli 23. dubna 2017, na svátek Božího milosrdenství.

Ilustrace
30.4.2017
Pobytové aktivity pro seniory

Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s., pořádá i v letošním roce pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty.

Ilustrace
28.2.2017
Skutky milosrdenství ve fotografiích

Ve vstupní hale Nemocnice Milosrdných bratří v Brně si v těchto dnech můžete prohlédnout sérii fotografií spolupracovníka řádu milosrdných bratří a fotografa Tomáše Skácela.

Ilustrace
18.2.2017
2017: Chodíme spolu – a co dál?

Pro ty, kteří spolu chodí a o manželství uvažují pořádá komunita Emmanuel v Brně v únoru a v dubnu 2017 víkendové setkání s názvem "Chodíme spolu  - a co dál?"

Ilustrace
23.2.2017
Ovečky – klubík pro rodiče

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně připravilo pro rodiče a prarodiče nejmenších dětí další program. Ovečky - klubík pro rodiče/prarodiče s dětmi ve věku 2 až 4 roky. Dopolední setkání jsou plná hraní, zpívání, tvoření a hlavně povídání o tom, co vše krásného pro nás Pán Bůh stvořil.

Ilustrace
30.6.2017
Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy Brněnská diecéze ve fotografiích – výstava k 240. výročí založení brněnské diecéze
 

Ilustrace
30.6.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. ...

Ilustrace
18.6.2017
Oratorium Mesiáš zazní na oslavě diecéze

Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Ilustrace
12.1.2017
Přehled významných akcí v roce 2017

Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim také tři pontifikální děkovné bohoslužby.

Ilustrace
13.1.2017
Modlitba za brněnskou diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny
  dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
  i předcházející generace
  naší diecéze.

...

Ilustrace
13.1.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze

Milí přátelé,

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc v životě místní církve.

Ilustrace
1.4.2017
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici XIV.

Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici se již po čtrnácté koná v sobotu 1. dubna 2017 v Sále Milosrdných bratří.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy