Biskupství brněnské

Nový ředitel Diecézní charity Brno

Ilustrace
27.6.2024 - 31.7.2024

Diecézní charita Brno bude mít od září nového ředitele


Dne 27. června 2024 jmenoval diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, jakožto zřizovatel Diecézní charity Brno, na dobu pěti let nového ředitele této instituce. Stal se jím Pavel Kolmačka a funkce se ujme
od 1. září 2024. Pavel Kolmačka pracoval v Oblastní charitě Blansko od roku 2005 na různých pozicích
a posledních šest let ji vedl jako její ředitel.
Dosavadní dlouholetý ředitel Diecézní charity Brno, Oldřich Haičman, který významným způsobem přispěl k jejímu vybudování a vedl ji třicet let, ukončí na návrh Správní rady Diecézní charity Brno
své působení ve vedení charity k 31. srpnu 2024. Stane se tak vzhledem ke změně Stanov Diecézní charity Brno a v souvislosti s novými výzvami charity v následujících letech. Za jeho mnohaleté nasazení pro charitní dílo mu patří velké poděkování.

Tiskové prohlášení ZDE

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality