Biskupství brněnské

Rozhovor s Františkem Kroutilem, diecézním vedoucím ministrantů

Ilustrace
5.4.2024 - 20.4.2024

Rozhovor s Františkem Kroutilem, diecézním vedoucím ministrantů

V čem spočívá vaše funkce?

Cílem mé práce je péče o ministranty v naší diecézi. Vedu tým děkanátních ministrantských koordinátorů,
kteří pracují s vedoucími ministrantů v jednotlivých farnostech. Spolu s biskupským vikářem tvoříme koncepci
péče o ministranty a snažíme se připravovat prostor a podmínky pro aktivity s ministranty.

Máme v dnešní době ministrantů a ministrantek v diecézi dostatek?

Obecně se domnívám, že ano, jsou nás tisíce. Konkrétní situace však záleží farnost od farnosti. Důležité však je, aby věděli, že stojíme o každého ministranta či ministrantku. Chtěli bychom podporovat všechna ministrantská společenství, podporovat příležitosti pro jejich setkávání, ať už při pravidelných schůzkách či regionálních setkáních. Ministrantská služba má v církvi své tradiční místo. Věřím, že z ní bude i dál přicházet řada kněžských povolání. I proto je dobré o ministranty pečovat a podporovat jejich činnost jak u oltáře, tak i v rozumných aktivitách mimo něj.

TOP 3 aktivity, které jste pro ministranty zatím uspořádali

Důležitou aktivitou bylo ustanovení našeho diecézního týmu koordinátorů ministrantů pro každý děkanát.
Bez dobrého týmu spolupracovníků si tak rozsáhlou práci neumím představit. A jsem moc rád za všechny,
kteří se přidali, aby nám s naší prací pomohli. Od dubna rozbíháme ministrantskou vědomostní soutěž, kterou budou naši děkanátní koordinátoři distribuovat ve svém území do jednotlivých farností. Po děkanátních kolech této soutěže přijde na řadu diecézní finále, ministranti se mají na co těšit. 27. dubna nás čeká Diecézní ministrantská pouť v Rajhradě, kam všechny srdečně zvu. Předpokládáme účast stovek ministrantů a ministrantek. Po mši svaté s otcem biskupem Pavlem přijde na řadu zajímavý a zábavný program v areálu benediktinského kláštera.
 
Je nějaké věkové rozmezí, do kterého se ministranti musí vejít, aby se mohli účastnit?

Prakticky nemáme žádné omezení. Program připravujeme tak, aby zaujal jakoukoliv věkovou kategorii.
 
Kdybyste měl vybrat jeden nejhumornější zážitek, který by to byl?

Moc rád vzpomínám na setkání v sakristii petrovské katedrály, kde jsme se po jedné mši svaté sešli tři ministranti na akumulačních kamnech, abychom se zahřáli. V tu chvíli si k nám přisedl biskup Pavel, z čehož vznikla krásná fotka, která pak létala sociálními sítěmi. Když k tomu přičtu skvělý smysl pro situační humor, kterým je obdařen náš pan biskup Pavel, byla to nakonec velká legrace.
 
Na co se mohou ministranti těšit do konce školního roku?

Chtěli bychom zprovoznit web www.ministranti.cz, pro farní vedoucí ministrantů pak připravujeme na podzim kurz a také jejich setkání v katedrále, přičemž bychom se chtěli zaměřit na prohloubení liturgických znalostí.
 
Připravujete něco zajímavého i na období prázdnin?

Chtěli bychom uspořádat výpravu do Říma na světové setkání ministrantů, kde proběhne audience se Svatým otcem. Podrobnosti ještě připravujeme, nicméně by se mělo jednat o akce na přelomu letních prázdnin. Jinak věřím, že si ministranti o prázdninách pořádně odpočinou a zároveň je i stráví aktivním způsobem, aby nabrali sil do dalšího školního roku.
  
Odkazy:
https://www.biskupstvi.cz/ministranti/
http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/
https://www.facebook.com/MinistrantiBrnenskeDieceze

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality