Biskupství brněnské

Zemřel Mons. Radomil Kaláb

Ilustrace
16.2.2024 - 29.2.2024

Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc. (31. května 1930, Brno - 16. února 2024, Kroměříž)

byl český římskokatolický kněz, který původně působil v podzemní církvi, bývalý vysokoškolský učitel a papežský kaplan.

Nežiji pro sebe, ale chci žít pro Boží plán a Boží lásku

Radomil Kaláb se narodil 31. května 1930 v Brně do rodiny právníka ve státních službách.

Za války prožil dramatické chvíle, když doma pravidelně slýchal výstřely z poprav v Kounicových kolejích a časté bombardování ničilo domy v jejich těsném sousedství. Po gymnáziu studoval na stavební fakultě v Brně, kde v roce 1953 absolvoval jako stavební inženýr, a dále pracoval ve Výzkumném ústavu stavebních konstrukcí. Během studií začal intenzivně hledat Boha, četl náboženskou literaturu a později soukromě studoval teologii.

Setkal se s knězem Stanislavem Krátkým, který ho přivedl do skryté církve v okruhu Felixe Maria Davídka. Radomil pokračoval ve své duchovní formaci a 4. dubna 1968 přijal tajné kněžské svěcení. Dále jako tajný kněz duchovně vedl různá společenství, sloužil mše svaté a vyučoval teologii. Neušel pozornosti Státní bezpečnosti, ale ta proti němu nikdy nezakročila. Radomil se stal výzkumným pracovníkem katedry stavebnin a zkušebních metod, ale pro jeho kádrový profil nesměl působit jako pedagog. To se změnilo až po roce 1990, kdy získal titul docent a rok vedl výzkumný ústav. Poté ale odešel, aby mohl sloužit veřejně jako katolický kněz, a působil postupně v několika brněnských farnostech.

V roce 2014 mu papež František udělil titul monsignor.

Poslední rozloučení proběhne v sobotu 2. března 2024. Ve 13:00 - requiem v Brně na Petrově, pohřben bude následně na Ústředním hřbitově v Brně

Parte ZDE

Paměť národů

Wikipedie

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality