Biskupství brněnské

Kardinál Czerny inauguroval v Nepomucenu oltář z Brna

Ilustrace
20.5.2021

V sobotu 15. května 2021 inauguroval brněnský rodák, kardinál Michael F. Czerny, SJ v kapli s. Jana Nepomuckého oltář přivezený z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, který Papežské koleji Nepomucenum daroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Oltář obsahuje ostatky sv. Jana Nepomuka Neumanna z Čech, redemptoristického misionáře v USA, který se roku 1852 stal čtvrtým biskupem Filadelfie. Jeho osobu vyzdvihl Druhý vatikánský koncil, protože Lumen Gentium, Věroučná konstituce o církvi odkazuje na jeho každodenní praktickou svatost jakožto „vynikající uskutečňování křesťanských ctností“ (LG 50). To je skutečný ideál každého, kdo slouží nebo studuje v této koleji, neboť Boží lid je povolán stávat se svatým v obyčejném každodenním životě. Děkujeme dnes biskupu Mons. Vojtěchu Cikrlemu a brněnské diecézi za dar tohoto oltáře české koleji v Římě,“ uvedl ve svém kázání kardinál Czerny.

Text celého kázání je ZDE

Fotogalerie ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality