Biskupství brněnské

„Jabula“ aneb pod ochranou Jana Buly

Ilustrace
22.2.2016

V srdci Vysočiny v malebném městě Moravské Budějovice je v plném proudu výstavba nové budovy křesťanské mateřské školy JABULA, jejímž zřizovatelem i investorem je Biskupství brněnské. V sobotu 21. února 2016 požehnal generální vikář brněnské diecéze v kostele sv. Jiljí její základní kámen.

"V místní salesiánské farnosti má péče o nejmenší děti víceletou tradici, nabízí rozmanité sportovní, tvořivé, vzdělávací a duchovní aktivity. Díky úzké spolupráci s místní organizací Orla funguje již třetím rokem v prostorách orlovny celodenní hlídání dětí pod názvem Jabula. Tamní nadšenci - rodiče, organizátoři a dobrovolníci - totiž svoje úsilí svěřili do ochrany a přímluvy P. Janu Bulovi, mladému knězi, který v regionu působil, obětavě se věnoval dětem a mládeži a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. A tak i nově budovaná školka ponese jeho jméno. Potěšitelné je, že celé dílo bude mít i další ochránce: novostavba vzniká také díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na jejich pozemku v areálu domova pro seniory - Domu sv. Antonína. Všichni zúčastnění se již těší na vzájemné mezigenerační propojení a spolupráci," říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, která má na starosti oblast církevního školství.

"Nově zřizovaná mateřská škola bude otevřená všem dětem bez rozdílu, víra rodičů není podmínkou přijetí. Její výchovný program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské lásky i vztahu k Bohu. Pedagogové vnímají, že je důležité, aby děti mohly zažívat, že vztah k Bohu může být velkou posilou, obohacením a inspirací pro život. Je samozřejmé, že školka počítá i s úzkou spoluprací s rodinou dítěte, chce nabízet i další aktivity a akce pro rodiny dětí i širokou veřejnost.

Moravskobudějovičtí farníci a rodičovská veřejnost věří, že se novostavbu školky podaří vybudovat včas a od nového školního roku bude zahájeno vzdělávání padesáti dětí z města i okolí," doplňuje Marie Pospíšilová. 

Novostavbu mateřské školy realizuje místní stavební firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Firma je znalá místa stavby, neboť se podílela i na přístavbě Domova sv. Antonína. Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - BIskupství brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.
 
Fotogalerie ze žehnání MŠ JABULA Jiří Dočekal

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality