Biskupství brněnské

Fotogalerie z oslavy Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2016

Ilustrace
2.2.2016

Oslava Dne zasvěceného života proběhla v brněnské diecézi v sobotu 30. ledna 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla. Přítomných více než sto čtyřicet řeholnic, řeholníků a dalších osob zasvěceného života z brněnské diecéze přivítal biskup Vojtěch Cikrle. V úvodu řekl: "Před chvílí jsme prošli jsme branou Svatého roku  milosrdenství, který nám všem nabízí možnost proměny.

Bůh nám i nyní říká: Mám tě rád. Mám radost, že jsi zvolil život odevzdaný službě. Projdi branou milosrdenství do mé náruče já ti dám zakusit lásku a odpuštění."

Po té následovala přednáška Mons. Mgr. Vojtěcha Šímy, biskupského delegáta pro stálou formaci kněží v arcidiecézi olomoucké, děkana Kolegiátní kapituly Kroměříž.
"Jak se jako "farář obecný" dívám na řeholnice, řeholníky a na všechny, kteří žijí zasvěceným životem? Vzhlížím k Vám jako k velkému vzoru," řekl.
Po přednášce  následovala pontifikální bohoslužba, při které přítomní obnovili svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem.

Fotogalerie
Foto: Ivetka Brath


 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality