Biskupství brněnské

Co je to Svatý rok?

Ilustrace
10.12.2015

Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného roku. Svatý rok milosrdenství byl  zahájen otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončen bude 20. listopadu 2016.

Jubilejní (svatý) rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Jak uvedl Jan Pavel II., „podle Zákona Izraele spočívala spravedlnost především v ochraně slabých“.

Katolická církev započala tradici svatých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období jednou za sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace.

Dosud bylo slaveno 26 řádných svatých roků. Poslední – „jubilejní“ Svatý rok vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 2000, kdy jsme vstupovali do nového tisíciletí.

Od 16. století se začaly vyhlašovat také mimořádná jubilea, které měla zdůraznit události zvláštního významu (např. rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let od Vykoupení). Poslední – „jubilejní“ Svatý rok vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 2000, kdy jsme vstupovali do nového tisíciletí.

Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.

Skrze Svatý rok milosrdenství chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“.

Převzato z TS ČBK:  http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-frantisek-oznamil-slaveni-svateho-roku-milosrdenstvi/

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality