Biskupství brněnské

Pallotini ke Svatému roku milosrdenství

Ilustrace
12.11.2015

Knihovna biskupství brněnského pořádá ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 17.00 hodin (Kamenná 36, Brno) přednášku P. Mgr Wojciecha Zubkowicze, SAC ze Společnosti katolického apoštolátu (pallotini) nazvanou Boží milosrdenství aktuální nejen v Roce Božího milosrdenství. Ale pallotini připravují ke Svatému roku milosrdenství řadu dalších akcí a aktivit.

Brno: Mimořádný Svatý Rok zasvěcený Božímu milosrdenství, který vyhlásil Svatý otec František, začne už 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016. Místem, na které už od roku 2008 putují z celé republiky poutnicí k Božímu milosrdenství je kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.
Službou pro tento kostel, který vznikal v letech 2002 – 2008 péčí tehdejšího faráře, P. Pavla Habrovce, místních farníků a věřících, pověřil v roce 2009 brněnský biskup Vojtěch Cikrle řád pallotinů (Společnost katolického apoštolátu), který do té doby působil ve Staré Boleslavi.
Řád pallotinů, jehož zakladatelem byl římský kněz, sv. Vincenc Pallotti, působí v republice od roku 2002. V roce 2006 začali pallotini ve Staré Boleslavi vydávat časopis „Apoštol Božího milosrdenství“ věnovaný úctě k Božímu milosrdenství, jehož desátý ročník bude vycházet právě v roce 2016.
V roce 2007 byli pallotini Českou biskupskou konferenci pověření funkcí koordinátora kongresů o Božím milosrdenství, které se konají po celém světě od roku 2008. Naplněním tohoto pověření byl národní kongres o Božím milosrdenství, který se už dvakrát uskutečnil ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě, a to v roce 2011 a 2014.
Po svém příchodu do Slavkovic otcové pallotini zavedli pravidelné zpovídání (každou sobotu na neděli, po celý rok, od 14.00 do 17.00) a nastartovali několik pastoračních projektů pro šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jedním z projektů je kruh vzájemné modlitby o Boží milosrdenství (Kniha milosrdenství), ke kterému se připojilo už přes 1 600 osob z celé republiky. Důležitým projektem, který našel ozvěnu také u mladých, je každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství. Pouť se koná každoročně v červenci ze tří směrů: z Fulneku, z Hodonína a z Prahy.
Díky spolupráci s Radiem Proglas je možné se od října letošního roku každý druhý, třetí a čtvrtý pátek v měsíci v 15.00 hodin připojit v přímém přenosu k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství ze slavkovického kostela, o kterou žádali posluchače Radia Proglas.
Otcové pallotini ze Slavkovic byli také iniciátory projektu Nikodémova noc, který již překročil hranice České republiky (www.nikodemovanoc.cz)
Kostel ve Slavkovicích je stále více navštěvovaný a získal své místo v povědomí mnoha lidi. Díky své architektuře nejenom věřících, ale také turistů.
„Není potřeba lásku vymýšlet, jde o to zamilovat se,“ říká představený pallotinů v České republice P. Wojciech Zubkowicz. „Boží milosrdenství není okrajové téma. Z Božího milosrdenství všichni žijeme. V teologii se zdůrazňuje význam Boží milosti. Svatý Pavel neustále Židům připomínal, že ospravedlnění dojdou ne na základě svých spravedlivých skutků, ale vírou v Ježíše Krista. Víra je milost, spása je milost. A každá milost pramení z Božího milosrdenství. To je to, co připomíná v bule „Misericordiae Vultus“ Svatý otec František:„Bůh nemusí, ale chce“. My jsme si tak zvykli na Boží milosrdenství, že když Pán Ježíš, nikoliv jenom skrze sv. Faustynu, ale i skrze mnohé svaté, připomínal, že je potřeba Boží milosrdenství velebit a oslavovat, bylo občas slyšet hlasy, že se přece Boží milosrdenství v církvi uctívá odedávná, tak proč zvláštní úcta k Božímu milosrdenství? Osobně si myslím, že Boží milosrdenství není jenom teologické téma, ale je to především tajemství, a to velmi intimní. Je to polibek, který otec nebo matka dává svému dítěti. Tam se to také neřeší, nedělají se teologické rozbory, a nikdo se neptá: Proč? Tam se pohybujeme jenom na jedné úrovni: že polibek, coby projev lásky, byl udělen a byl přijat. Jenomže my vidíme, že často člověk Boží milosrdenství nepřijímá. Na druhou stranu však přece jenom jaksi cítíme, že někde, v hloubi srdce, pod nánosem zla, hoří v člověku touha po tomto otcovském políbení. A v tom okamžiku je důležité člověka povzbudit, aby se nebál hledat, aby se nevzdával a neměl strach odevzdat Otci všechno, co nese. Proto, a jsem o tom přesvědčen, nabídka Božího milosrdenství, musí znít neustále. Není to něco nového. Lásku také není potřeba znova vymýšlet. Je ale veliký rozdíl žit s vědomím, že existuje láska, nebo být zamilovaným. Kdybychom napsali, že se ve Slavkovicích proměňuje voda ve víno, asi by nás život dost rychle přesvědčil, že potřebujeme větší zázemí pro tento poutní prostor. Tajemství proměny se na tomto místě neustále dokonává v životě mnoha lidí. Letos na svátek Božího milosrdenství jsme podali kolem dvou tisíc svatých přijímání. Není to znamení pro nás všechny, i pro pastýře? Proto také zveme do kostela ve Slavkovicích všechny: přijeďte, a to nejenom ve Svatém roce milosrdenství.“
Svatý Rok Milosrdenství bude doprovázet ve Slavkovicích bohatá nabídka. Podrobný program pouti bude zveřejněn v prosinci na www.slavkovice.cz, už teď ale otcové pallotini zvou do Slavkovic na každoroční hlavní poutě: Svátek Božího milosrdenství (3. 4. 2016), pouť ke cti sv. Faustyny (8. 10. 2016), pěší pouť (9. - 16. 7. 2016), a také na poutě třetích sobot v měsíci.
Mimořádnou události, na kterou do Slavkovic zve společně s pallotiny také Česká biskupská konference, bude Pouť k Božímu milosrdenství ve Svatém roce milosrdenství, která se uskuteční v sobotu, 11. června 2016. Mše svatá, jenž začne ve 14.00 hodin, bude spojená se zasvěcením Božímu milosrdenství.
Kromě těchto setkání otcové pallotini připravují pro Svatý rok milosrdenství několik publikaci. K zahájení Roku Milosrdenství vyjde Sborník textů z druhého národního kongresu o Božím milosrdenství v roce 2014; v květnu Rozjímání k májovým pobožnostem, navazující na Boží milosrdenství a ke konci Svatého roku milosrdenství je plánované vydání knížky s rozjímáním o Božím milosrdenství pro každý den.
Pro všechny zájemce pallotini nabízejí také k zaslání obrázky milosrdného Ježíše a propagační materiály spojené s úctou k Božímu milosrdenství. Je také možné požádat otce pallotiny o duchovní obnovu, exercicie nebo přednášky.
Aktuální informace o jednotlivých projektech otců pallotinů (www.pallotini.cz) můžete najit na webových stránkách:
 
www.slavkovice.cz – Poutní kostel Božího milosrdenství
www.pout.cz – Pěší pouť k Božímu milosrdenství
www.knihamilosrdenstvi.cz – Kruh vzájemné modlitby o Boží milosrdenství
www.apostol.cz – Časopis o Božím milosrdenství
www.nikodemovanoc.cz – (projekt vzniklý u kostela ve Slavkovicích)

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality