Biskupství brněnské

Kostel v Brně Lesné navrhoval Štěpán už v době studií

Ilustrace
9.9.2015

Po pádu totality byl v jihomoravské metropoli - jako první sakrální novostavba - vybudován v roce 1995 salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v žabovřeském sídlišti, který letos slavil 20. výročí od svého posvěcení brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Nyní se v Brně uvažuje o realizaci dalších dvou katolických chrámů. Jedním z nich je kostel v brněnském sídlišti Lesná.

Brno: V nejstarším brněnském sídlišti Lesná usilovali věřící o stavbu kostela již od konce 60. let minulého století. Jejich snahy jsou tedy prakticky tak staré, jako sídliště samo. Období normalizace je však odsunulo do pozadí. Hned v prosinci 1989 bylo úsilí o realizaci tohoto záměru obnoveno. Nositeli ideje tehdy byli PhDr. Radovan Perka a Ing. Alois Mráz. První etapu dlouho očekávané události, Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné, však brněnský biskup Vojtěch Cikrle požehnal až 2. října 2004. Centrum nese název po dvou osobnostech spojených s jihomoravskou metropolí: po hrdinném jezuitském knězi P. Martinu Středovi, který byl významnou osobností a duchovní oporou obráncům Brna v těžkých válečných dnech roku 1645, a po brněnské rodačce, řeholní sestře Marii Restitutě Kafkové, která byla 30. března 1943 ve Vídni nespravedlivě popravena a kterou papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 1998 ve Vídni za blahoslavenou.

Nyní dochází k realizaci další etapy - ke stavbě kostela. Fáze hledání správného řešení byla dlouhá a nelehká. Po posouzení všech návrhů bylo loni rozhodnuto, že kostel v Brně Lesné se bude realizovat podle návrhu Ateliéru Štěpán. Architekt Marek Štěpán je autorem již několika sakrálních staveb v České republice, za zmínku stojí, že mezi jiným navrhoval také řešení areálu tuřanského letiště při návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. v Brně v roce 2009. Štěpán vzpomíná, že kostelem v Brně Lesné se zabýval již v době studií architektury.

P. Pavel Hověz, farář v Brně Lesné, k současnému stavu říká: „Aktuálně probíhá územní řízení, devatenáct institucí se muselo vyjádřit, za jakých podmínek souhlasí se stavbou kostela.. Následovat bude jednání předcházející vydání stavebního povolení. Předpokládám, že stavba kostela by mohla být zahájena začátkem příštího roku.“ K otázce financování farář doplňuje: „Peníze na stavbu byly shromážděny z darů věřících z celé České republiky.“

Aktuální návrh
vizualizace: Ateliér Štěpán

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality