Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2013

Ilustrace
2.2.2013

Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 2. února 2013 v katedrále sv. Petra a Pavla. Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno přednáškou P. Jeronýma Františka Jurky, OFM, provinciála Řádu menších bratří františ­kánů. Po přednášce bude následovat v 10.15 hodin pontifikální bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Již tradičně patří k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení. V brněnské diecézi působí 15 mužských a 23 ženských řeholí, sekulární instituty a společnosti apoštolského života.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality