Biskupství brněnské

Konference Noc kostelů 2013

Ilustrace
5.3.2013

V úterý 5. března 2013 od 9.00 do 15.30 hodin pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze Konferenci Noc kostelů.

 

Konferenci zahájí v 8.00 hodin bohoslužba v kostele sv. Augustina v Brně, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle. Konference bude pokračovat v aule Biskupského gymnázia (Barvičova 85)

 

Témata jednotlivých přednášek:

  • Pastorační přínos Noci kostelů – R.D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze;
  •  Úloha kněze a laika při Noci kostelů – R.D. ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství královéhradecké diecéze;
  • Liturgický prostor v rámci programu Noci kostelů – prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, Katolická univerzita v Ružomberoku;
  •  Hudba v programu Noci kostelů – Mag. Art. Ondřej Múčka, diecézní organolog;
  •  Pozdravy zahraničních hostů.

 

Přihlášku na konferenci naleznete ke stažení na stránkách Pastoračního střediska

Vyplněnou závaznou přihlášku je třeba zaslat do 28. února 2013 na adresu: Pastorační stře­disko, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno. Při­hlásit se můžete e-mailem <dolezelova@biskupstvi.cz> nebo telefonicky na č. 533 033 299 (Ing. Jaroslava Doleželová, od pondělí do středy 9.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hodin).

Po obdržení přihlášky vám bude e-mailem (nebo písemně, pokud e-mail nemáte) sdělen variabilní symbol, bližší informace a přesný program konference. Účastnic­ký poplatek, který činí 120 Kč (případně spolu s cenou oběda 200 Kč), plaťte prosím obratem převodním příka­zem na účet č. 6966780217/0100 u Komerční banky, a. s. Přihláška se stává platnou v okamžiku zaplacení účast­nického poplatku.