Biskupství brněnské

Poutní Mikulov 2012

Ilustrace
5.5.2012

Město Mikulov je nejen krásným místem jižní Moravy, ale i významným poutním místem.

V roce 1623 nechal kardinál František z Dietrichsteina  nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta. V blízkostí mikulovského náměstí u kapucínského kláštera dal kardinál Dietrichstein v roce 1623 vybudovat také Loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stala stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však  společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár. Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka. Socha Loretánské Černé Madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava.

Poutníci do Mikulova mohou v současné době navštívit hned dvě poutní místa: Svatý Kopeček s kaplí sv. Šebestiána a Loretánskou Černou Madonu v kostele sv. Václava.

Program poutí v Mikulově v roce 2012

Pouť k Černé madoně - poutě první soboty v měsíci  (5. května, 2. června, 6. října 2012)

 • 9.30 průvod se sochou Černé Madony z Dietrichsteinské hrobky (bývalé Lorety) do kostela sv. Václava, Loretánské litanie
 • 10.00 mše svatá v kostele sv. Václava
 • 11.00  putování z kostela sv. Václava na Svatý Kopeček s modlitbou křížové (pašijové) cesty
 • 12.00  modlitba Anděl Páně na Svatém Kopečku - kaple sv. Šebestiána
 • 14.30  modlitba svatého růžence - kostel sv. Václava
 • 15.00  Te Deum a slavnostní požehnání - kostel sv. Václava

Svatodušní vigilie mladých na Svatém Kopečku  - sobota 26. května 2012

 • 21.00  požehnání ohně u kostela sv. Václava světelný průvod od kostela sv. Václava na Svatý Kopeček
 • 22.00  mše svatá na Svatém Kopečku (kaple sv. Šebestiána) - hlavní celebrant brněnský děkan a kanovník Mons. Václav Slouk

HLAVNÍ POUŤ    neděle 2. září 2012

 • 8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)
 • 9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý Kopeček (na Svatém Kopečku od 9.30 Mariánská modlitba, příležitost ke zpovědi)
 • 10.30  mše svatá na Svatém Kopečku - hlavní celebrant P. Jozef Kováčik, mluvčí Konference biskupů Slovenska po mši svaté v kapli sv. Šebestiána modlitba Loretánských litanií a Anděl Páně
 • 14.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava
 • 15.00  koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Jana

 

Plakát ke stažení

Více na  http://www.farnostimikulovska.cz

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality