Biskupství brněnské

Připravuje se beatifikační proces kněze – mučedníka Jana Buly

Ilustrace
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá pamětníky k podání svědectví o knězi Janu Bulovi.Brno: Vzhledem k tomu, že na svém 52. plenárním zasedání čeští a moravští biskupové jednomyslně vyjádřili souhlas se zahájením beatifikačního procesu kněze - mučedníka Jana Buly, vyzývá brněnský biskup Vojtěch Cikrle všechny věřící, zvláště bývalé farníky, žáky, konseminaristy, spoluvězně a ostatní, kteří by mohli podat svědectví o životě a ctnostech P. Buly nebo uchovávají jakékoli dokumenty vztahující se k jeho životu, aby zaslali svá svědectví na sekretariát Biskupství brněnského (Petrov 8, 601 43 Brno). Vyzývá rovněž ty, kteří by mohli sdělit eventuální skutečnosti bránící uvedenému procesu.

Jan Bula byl kněz brněnské diecéze, který byl v době komunistického režimu v České republice nespravedlivě odsouzen a v jedenatřiceti letech popraven.

Narodil se 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. V roce 1931 nastoupil do primy na Státním českém reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích, kde 14. června 1939 úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Po maturitě studoval bohosloví v kněžském alumnátě v Brně. Kněžské svěcení přijal 29.7.1945. Jako kooperátor působil v Rokytnici nad Rokytnou. Právě tam ho v dubnu 1951 na základě vymyšleného obvinění zatkla Státní bezpečnost. Byl krutě mučen a vyslýchán a v listopadu téhož roku nad ním soud v Jihlavě vynesl předem naplánovaný rozsudek smrti. Mladý kněz byl 20. května 1952 ve věku nedožitých 32 let popraven.V roce 1990 byl jeho soudní proces znovu otevřen a P. Bula byl v plném rozsahu rehabilitován.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality