Biskupství brněnské

Diecézní archiv

Diecézní archiv Biskupství brněnského byl zřízen v souladu s kán. 486 a násl. CIC, a to dekretem biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho ze dne 1. 2. 2009.
19. srpna 2011 obdržel archiv od Ministerstva vnitra ČR akreditaci pro výkon soukromého archivu.
 
Pozvánka

Archiv vykonává zejména tyto činnosti:

-            správu ústřední spisovny, odborný dohled nad výkonem spisové služby na Biskupství brněnském i metodickou pomoc v oblasti předarchivní péče právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je Biskupství brněnské
-            přípravu k výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo ně
-            vedení základní evidence Národního archivního dědictví pro archiválie ve své správě
-            odbornou péči a zpracování archivních fondů a sbírek uložených v Diecézním archivu Biskupství brněnského
-            poskytování archivních služeb pro Biskupství brněnské i žadatele z řad veřejnosti (potvrzení, výpisy, opisy, kopie, rešerše)
-            badatelskou agendu – umožňování nahlížení do archiválií
-            výzkumnou činnost v oboru církevních dějin se zaměřením na historii brněnské diecéze
 

Informace pro badatele:

Archiv sídlí v Rajhradě, ul. Odbojářů 803 (areál Kláštera Sester Těšitelek BSJ, v sousedství hospicu sv. Josefa).
Archivní fondy a sbírky jsou přístupné k bádání v souladu s archivním zákonem. Badatelské dny: pondělí a středa 10 – 16 hodin, a to vždy na základě předchozí domluvy telefonickou nebo mailovou cestou. 
 

Archivní fondy a sbírky:

  •  Biskupská konsistoř Brno
časový rozsah:                                 (1399) 1555-2009
metráž:                                              541,50 bm, z toho 50,50 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
  • Biskupský ordinariát Brno
časový rozsah:                                 (1667) 1724-1990
metráž:                                              78,16 bm, z toho 5,70 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
 
  • Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně (1243) 1407-1943
metráž:                                              19,30 bm, z toho 0,30 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
 
  • Kapitula Mikulov                               1616-1944
metráž:                                              14 bm, z toho nic není zpracováno
 
  • Proboštský archiv Kolegiátní kapituly Mikulov 1624-1945
    metráž:                                              0,56 bm, z toho nic není zpracováno
 
  • Generální vikariát Mikulov               1938-1948
metráž:                                              1,5 bm, z toho nic není zpracováno
 
 
Výroční zprávy: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Kontakt:        

Diecézní archiv Biskupství brněnského
Odbojářů 803
664 61 Rajhrad
 
tel.:                                                                 +420 530 506 873
email:                                                            archiv@biskupstvi.cz
Pracovníci archivu:
PhDr. Marie Plevová, Ph.D.                       plevova@biskupstvi.cz
Mgr. Petra Koláčková                      kolackova@biskupstvi.cz
RNDr. Aleš Mikula                          mikula@biskupstvi.cz                                    

 Mapa:

GPS: Loc: 49°5'8.418"N, 16°35'49.766"E

Mapa - archiv Rajhrad