Biskupství brněnské

Detail farnosti

Sulíkov

Římskokatolická farnost Sulíkov
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 62 Sulíkov 24

Tel.: 736 529 286

e-mail: sulikov@dieceze.cz

IČO: 62075331

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Makov)
kaple sv. Petra a Pavla (Petrov)
kaple sv. Antonína Paduánského (Rozseč nad Kunštátem)
kaple (Rozsíčka)
kaple sv. Moniky + Augustina (Vřesice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hukovna
Makov
Petrov
Rozseč nad Kunštátem
Rozsíčka
Sulíkov
Významné dny farnosti:
22. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské