Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lysice

Římskokatolická farnost Lysice
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
Halasova 102, 679 71 Lysice

Tel.: 511 115 841

e-mail: lysice@dieceze.cz

WWW: http://rkf.lysice.cz

IČO: 65336836

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Drnovice) (GPS)
kaple (Lačnov u Lysic)
kaple sv. Kříže (Lysice)
kaple sv. Kříže (Lysice)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Štěchov)
kaple (Žerůtky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Drnovice
Lysice
Štěchov
Žerůtky
Významné dny farnosti:
25. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské