Biskupství brněnské

Nová vizuální identita brněnské diecéze

Ilustrace
21.5.2024 - 30.6.2024


Brněnská diecéze má novou vizuální identitu - spolu s ní mění tvář i styl komunikace

Nové logo, barvy nebo typografie. Ale hlavně nový přístup ke komunikaci směrem k věřícím i všem ostatním obyvatelům jižní Moravy a Vysočiny. Vizuální identita brněnské diecéze má posílit povědomí o tom, kdo diecézní společenství tvoří a co všechno nabízí v rámci duchovního i kulturního dědictví. V Česku je brněnské biskupství prvním úřadem svého druhu, který se na cestu její tvorby vydal.

„Apoštol Pavel říká, že víra je ze slyšení. Osobně bych to doplnil, že souvisí i s naším viděním. Občas můžeme slyšet, že církev má zajímavou nabídku, ale málo srozumitelný obal. Podle mne je to škoda, obzvlášť když to lze změnit. Jednotný a snadno rozpoznatelný  vizuální jazyk je jedním z kroků, kterým se můžeme přiblížit všem lidem. Chceme budovat takovou značku, která bude přitažlivá a lidi osloví, protože má co nabídnout,” vysvětluje brněnský biskup Pavel Konzbul.

V základu nové identity stojí nové logo brněnské diecéze, za kterým se skrývá hned několik symbolů. Do loga jsou vetkané obrysy vinné révy, která ale v tomto případě odkazuje nejen k ikonickému produktu jižní Moravy, ale především k Bibli a Kristovým slovům “Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti.”. Réva tu představuje život, růst a propojení s Bohem, jakožto pravým vinným kmenem, zároveň má být nadějí pro další růst diecéze.

Dalším motivem je pro křesťanství typický symbol ryby – v křivkách loga přesněji dvou ryb, které připomínají biblický příběh, kdy Ježíš nasytí velký zástup lidí. V zástupu je i chlapec, který nabídne to, co má - pět chlebů a dvě ryby, které Kristus začne lámat, až nakonec zázračně nasytí tisícové davy svých posluchačů. Zdánlivě nenápadné ryby tak napovídají, že i z mála dokáže Bůh vytvořit velké věci a to, co je nám svěřeno, Bůh dokáže rozmnožit. Věříme, že každý jednotlivec má v církvi své místo a poslání, má moc proměnit vztahy kolem sebe, své okolí. A s Boží pomocí třeba i celou diecézi. Ryba, řecky “ichtys”, je navíc akronymem slov “Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel”. 

Setkání s Ježíšem je v logu ještě hlouběji zakořeněno v obrazu eucharistie - kalicha a hostií, které v rámci liturgie představují ten nejbližší kontakt s Bohem. Eucharistie je díkůvzdání, společenství, odevzdání se a přijímání, fyzické setkání s Ježíšem v jeho Těle a Krvi. Tradice jejího slavení se vine jako nit dějinami lidstva a spojuje Krista, apoštoly a jejich následovníky – dnešní křesťany. Slavení eucharistie je středem celého křesťanského života jak pro celou církev, tak pro její místní společenství. Rozeznatelné jsou i obrysy písmen D a B, které odkazují k latinskému Diocesis Brunesis.

Barevnost nového vizuálu vychází z dosavadního biskupského znaku, který bude biskupský úřad v oficiálních dokumentech dál používat. Zlatou v něm doplňuje mariánská modrá. Logomanuál dáváme k dispozici všem, kteří se na životě diecéze podílí, a věříme, že ho budou aktivně využívat. Časem chceme trochu proměnit i dárkové předměty nebo rozjet biskupský merch, ať to sluší nejenom diecézi, ale i lidem, kteří ji tvoří,” doplňuje generální vikář Pavel Kafka.

Autorem vizuální identity je brněnský grafik Ondřej Kostiha, s nímž na celém procesu spolupracoval nový komunikační tým Biskupství brněnského.

Celý logomanuál brněnské diecéze najdete ZDE


 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality