Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Štěpánov

Římskokatolická farnost Horní Štěpánov
v děkanství boskovickém, okres Prostějov

Adresa:
798 47 Horní Štěpánov 159

Tel.: 731 402 141

e-mail: hornistepanov@dieceze.cz

IČO: 65763041

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple (Horní Štěpánov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Štěpánov
Nové Sady
Pohora
Významné dny farnosti:
8. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. prosince  Adorační den   

© 2000-2020, Biskupství brněnské