Biskupství brněnské

Detail farnosti

Znojmo-Hradiště

Římskokatolická farnost Znojmo-Hradiště
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Křížovnická 26, 669 02 Znojmo

Tel.: 732 586 126

e-mail: znojmo-hradiste@dieceze.cz

IČO: 65268504

Kostely a kaple
kostel farní sv. Hippolyta (GPS)
kostel filiální sv. Antonína (Znojmo-Hradiště) (GPS)
kaple sv. Josefa + Eliáše (Znojmo-Hradiště)
kaple Panny Marie Celenské (Znojmo-Hradiště)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Znojmo
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Znojmo-Hradiště  neděle mezi 13. 8. a 19. 8.

© 2000-2024, Biskupství brněnské