Biskupství brněnské

Detail farnosti

Čáslavice

Římskokatolická farnost Čáslavice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 24 Čáslavice 1

Tel.: 608 077 718

e-mail: caslavice@dieceze.cz

IČO: 64269159

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Čáslavice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čáslavice
Římov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Čáslavice  
15. února

© 2000-2022, Biskupství brněnské