Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bohutice

Římskokatolická farnost Bohutice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 76 Olbramovice 79

Tel.: 603 483 818

e-mail: bohutice@dieceze.cz

IČO: 49440951

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Michala (Bohutice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohutice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Bohutice  
20. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské