Biskupství brněnské

Detail farnosti

Benetice

Římskokatolická farnost Benetice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 06 Benetice 17

Tel.: 736 523 664

e-mail: benetice@dieceze.cz

IČO: 64269400

Kostely a kaple
kostel farní sv. Marka (GPS)
kaple sv. Anny (Bochovice)
kaple sv. Anny (Svatoslav u Třebíče)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Benetice
Bochovice
Horní Vilémovice
Svatoslav
Věstoňovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Benetice  
9. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské