Biskupství brněnské

Detail farnosti

Benetice

Římskokatolická farnost Benetice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 06 Benetice 17

Tel.: 736 523 664

e-mail: benetice@dieceze.cz

IČO: 64269400

Kostely a kaple
kostel farní sv. Marka (GPS)
kaple sv. Anny (Bochovice)
kaple sv. Anny (Svatoslav u Třebíče)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Benetice
Bochovice
Horní Vilémovice
Svatoslav
Věstoňovice
Významné dny farnosti:
25. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské