Biskupství brněnské

Detail farnosti

Prosetín u Bystřice nad Pernšt.

Římskokatolická farnost Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 64 Prosetín 43

Tel.: 731 647 663

e-mail: prosetin@dieceze.cz

IČO: 65763793

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bolešín
Brťoví
Čtyři Dvory
Louka
Prosetín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Prosetín u Bystřice nad Pernšt~  
22. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské