Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Janů

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Minoritská 1, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 542 215 600

e-mail: brno-minorite@dieceze.cz

WWW: http://brno.minorite.cz

IČO: 65353081

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele + Jana Evangelisty (GPS)
kostel filiální sv. Josefa (Město Brno)
kaple Panny Marie Královny andělů (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-sv.Janů  
17. července

© 2000-2023, Biskupství brněnské