Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bystřice nad Pernštejnem

Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Farská 283, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 604 115 923

e-mail: bystrice@dieceze.cz

WWW: http://fabys.cz

IČO: 65764072

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Bystřice nad Pernštejnem) (GPS)
kostel filiální sv. Michaela archanděla (Vítochov) (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Bratrušín)
kaple sv. Anny (Bystřice nad Pernštejnem)
kaple Panny Marie Růžencové (Domanín u Bystřice nad Pernštejnem)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Lesoňovice)
kaple sv. Anny (Pivonice u Lesoňovic)
kaple sv. Antonína Paduánského (Věchnov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bratrušín
Bystřice nad Pernštejnem
Domanín
Domanínek
Dvořiště
Karasín
Lesoňovice
Písečné
Pivonice
Věchnov
Vítochov
Ždánice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Bystřice nad Pernštejnem  
26. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské