Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Židenice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno-Židenice
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Nopova 84, 615 00 Brno, Židenice

Tel.: 548 530 034

e-mail: brno-zidenice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostzidenice.cz

IČO: 64329143

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)
kaple sv. Františka Serafínského (Židenice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Vinohrady
Brno-Židenice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Židenice  
27. října

© 2000-2023, Biskupství brněnské