Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Židenice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno-Židenice
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Nopova 84, 615 00 Brno, Židenice

Tel.: 548 530 034

e-mail: brno-zidenice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostzidenice.cz

IČO: 64329143

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)
kaple sv. Františka Saleského (Židenice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Vinohrady
Brno-Židenice
Významné dny farnosti:
10. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské