Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žďárná

Římskokatolická farnost Žďárná
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 52 Žďárná 8

Tel.: 737 429 286

e-mail: zdarna@dieceze.cz

IČO: 65339045

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Ludíkov)
kaple sv. Petra a Pavla (Valchov)
kaple (Velenov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Ludíkov
Suchý
Valchov
Velenov
Žďárná
Významné dny farnosti:
12. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské