Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žďár nad Sázavou-II

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou-II
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Zámek 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2

Tel.: 566 625 190

e-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

WWW: http://www.zdarskefarnosti.cz

IČO: 48898813

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Jana Nepomuckého (Zámek Žďár) (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Česká Mez)
kaple andělů strážných (Polnička)
kaple sv. Antonína Paduánského (Stržanov)
kaple sv. Václava (Světnov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Cikháj
Česká Mez (část)
Polnička
Stržanov
Světnov
Žďár nad Sázavou-II
Významné dny farnosti:
7. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské