Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žďár nad Sázavou-II

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou-II
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Zámek 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, Žďár~2

Tel.: 566 625 190

e-mail: zdar-klaster@dieceze.cz

WWW: http://www.zdarskefarnosti.cz

IČO: 48898813

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Jana Nepomuckého (Zámek Žďár) (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Česká Mez)
kaple andělů strážných (Polnička)
kaple sv. Antonína Paduánského (Stržanov)
kaple sv. Václava (Světnov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Cikháj
Česká Mez (část)
Polnička
Stržanov
Světnov
Žďár nad Sázavou-II
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Žďár nad Sázavou-II  
14. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské