Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žďárec

Římskokatolická farnost Žďárec
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
594 55 Dolní Loučky 1

Tel.: 736 529 307

e-mail: zdarec@dieceze.cz

IČO: 48899275

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Panny Marie (Lubné)
kaple Narození Panny Marie (Rojetín)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Tišnovská Nová Ves)
kaple Panny Marie Lurdské (Víckov)
kaple Panny Marie (Vratislávka)
kaple sv. Václava (Žďárec)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lubné
Ostrov
Rojetín
Tišnovská Nová Ves
Víckov
Vratislávka
Žďárec
Významné dny farnosti:
5. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské