Biskupství brněnské

Detail farnosti

Žerotice

Římskokatolická farnost Žerotice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 34 Žerotice 39

Tel.: 734 763 202

e-mail: zerotice@dieceze.cz

IČO: 70819769

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Jakuba Staršího (Želetice u Znojma) (GPS)
kaple sv. Bartoloměje (Kyjovice)
kaple sv. Dominika (Tvořihráz)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kyjovice
Tvořihráz
Želetice
Žerotice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Žerotice  
16. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské