Biskupství brněnské

Detail farnosti

Šaratice

Římskokatolická farnost Šaratice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Náves 1, 683 53 Šaratice

Tel.: 776 043 638

e-mail: saratice@dieceze.cz

WWW: http://www.saratice.cz/kostel

IČO: 61729949

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hostěrádky-Rešov
Šaratice
Zbýšov
Významné dny farnosti:
5. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské