Biskupství brněnské

Detail farnosti

Šakvice

Římskokatolická farnost Šakvice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Hlavní 44, 691 67 Šakvice

Tel.: 608 888 635

e-mail: sakvice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostsakvice.cz

IČO: 66598851

Kostely a kaple
kostel farní sv. Barbory (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Strachotín (část?)
Šakvice
Významné dny farnosti:
30. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
22. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské