Biskupství brněnské

Detail farnosti

Šatov

Římskokatolická farnost Šatov
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 22 Šatov 10

Tel.: 515 227 723

e-mail: satov@dieceze.cz

IČO: 65761006

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kaple Božího hrobu (Šatov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Devět Mlýnů
Šatov
Vrbovec (část?)
Významné dny farnosti:
19. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské